“รวมน้ำใจช่วยชาวใต้”
      เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้เดินทางไปร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ประสบภัยยน้ำท่วม พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของในจุดที่ชาวบ้านไม่สะดวกออกมารับที่จุดอำนวยการ