บริษัทปัญจพลฯ ได้จัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจสู่น้อง”
      เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนตชด.บ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเด็กที่อยู่ในถิ่นทุระกันดาน ได้มีโอกาสและอิ่มท้อง โดยได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางโรงเรียนจากตัวแทนของ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักเรียน พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม