กิจกรรม มอบของให้กับเด็กต่างจังหวัดและทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา
      บริษัทปัญจพลฯ ได้จัดถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี พร้อมทั้งถวายผ้าป่า ทอดกฐิน หล่อพระประธาน สร้างห้องน้ำ สร้างกุฏิ โรงครัว แจกอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนยากจนบริเวณนั้น สร้างศาลาการเปรียญ และอื่นๆ บริษัทปัญจพลฯ สาขาเอกชัย 2 เป็นเจัาภาพในการรวบรวมเงินและนำไปมอบให้กับวัดป่าร่วมใจพิทักษ์ธรรม อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นับว่าเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ทั้งเส้นทางสัญจร และตั้งอยู่บนเนินเขา